A Pécsi Községi Polgári Fiúiskola sapkajelvénye
 
 
 
 
 A pécsi polgári fiúiskola négyosztályos magániskolaként 1896-ban alakult. 1915-tõl Nendtvich Andor polgármester közremûködésével a város kezelésébe került. Kezdetben a Sörház u. 13. sz. (ma Majorossy Imre u.) alatti épületben helyezték el, majd több költözés után a Hunyadi u. 15-17. sz. (ma Mátyás király u.) alatt kapott otthont. 1945-1948 között fokozatosan kiépült a 8 osztályos általános iskolai tanítás és ennek bevezetése után megszûnt a polgári iskola.
Az iskola tanulói ezt a jelvényt a diáksapkán viselték. A jelvény kerektalpú pajzs alakú, Pécs város címerét ábrázolja. A címerpajzs közepének felsõ fekete mezõjében I. II. M. T. aranyszínû felirat olvasható. Alatta csillogó zöld hegyek és elõtte fehér négyszögû városkép látható. A hegy ormán sötétkék mezõben arany korona, mellette hold és csillag. A jelvény tetején a színes ékkövekkel díszített korona.
Körirata fehér mezõben aranyszínû betûkkel PÉCSI KÖZS. POLGÁRI FIUISKOLA.
Anyaga tûzzománcozott vörösréz. Hátoldalán lúdtoll tartására egy hüvely és a feltûzésre szolgáló akasztó található.
Készítõje valószínûleg az Elsõ Magyar Tûzzománc Jelvénygyár (Berényi) Budapest.
Mérete 34x47 mm.
Pécsi dénár 118. száma/Szirtes Zoltán