A pécsi vándorgyûlés érme
 
 
 
 
 
     

 

    
A 40. Vándorgyûlésre a Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete a szokásos alkalmi éremmel emlékezik meg, amelyet Trischler Ferenc baranyai szobrászmûvész alkotott. Késõbbi számunkban fogjuk ismertetni.
A különleges alkalom emlékére, a rendezõk is egy szép éremmel készültek. Az érem elõlapján az országos numizmatikai összejövetelnek helyt adó, Európa Kulturális Fõvárosa rangját elnyert Pécs város, jogaiba visszahelyezett eredeti címere látható. A címert a baranyai éremgyûjtõk régi segítõje és barátja Török János (1932-1996) keramikus és éremmûvész mintázta 1995-ben a dunántúli belgyógyászok pécsi vándorgyûlési érmének elõlapjaként. Körirata: MÉE BARANYA MEGYEI ÉREMGYÛJTÕK – EKF PÉCS 2010. AUGUSZTUS 20-21
Hátoldalán Klimo György pécsi püspök mellképe látható. Fedetlen fõvel, nyakában az érseki pallium, amelynek viselését még III. Ince pápától Kalán (1188-1218) pécsi püspök nyerte el, és Klimo szorgalmazására engedélyezte újra XIV. Benedek pápa a pécsi püspököknek. A háttérben, körben a püspök életmûve, a Klimo könyvtár polcai sorakoznak. A hagyomány szerint ez volt az elsõ nyilvános könyvtár Magyarországon. A hajdani püspöki könyvtárban volt elhelyezve Klimo nevezetes éremgyûjteménye is, amely a maga korában jelentõs és nagy értékû gyûjteménynek számított. Sajnos arany és ezüst érméit 1803. augusztus és 1804. január közötti idõben ellopták. Klimo tehát ez elsõ jelentõs pécsi éremgyûjtõ volt, aki egy szisztematikusan felépített gyûjteményt hozott létre és könyvtárában a hozzá kapcsolódó tudományt is összegyûjtötte. Balra a háttérben a pécsi Székesegyház épülete látható. Körirata KLIMO GYÖRGY 1751-1777 PÉCSI PÜSPÖK.
Az éremoldal Fritz Mihály éremmûvész munkája, amelyet a Pécsi püspökség alapításának, ezer éves évfordulója emlékére készített éremsorozathoz mintázott 2009-ben. Az éremoldal felhasználását Mayer Mihály pécsi megyéspüspök úr nagylelkûen átengedte a baranyai gyûjtõknek, amelyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki!
Az érmet Szabó Géza szegedi ÉremVerde mûhelye készítette, bronz és ezüst kivitelben. Mérete: 42, 5 mm.
Pécsi dénár 109. száma/Raýman János